• Login
  • Report
New Game! Anthology Comic Manga cover

New Game! Anthology Comic

  • NEW GAME! アンソロジーコミック
  • Authors: Canno, kashmir, Kaori Hanzawa, Tamachi Rui, Chiyo Kenmotsu, Tomekichi, Nagian, Ryu Naitou, Yutaka Oohori, cloba.U, Chisako, Salt Seno, Ochau, Kimitoshiin, Neneko Kobato, Koruri, Tetsuko Tachitsu, Kokone Nata, Tokomichi, Yaso Hanamura, Mintarou, Yuuya Takano, Kanitan, Masaki Andou, Izumo Ito, Moru, Tanuma Ikeuchi, Kinu Okita, Ragho no Erika, Riko Ooide
  • Genres: Slice of Life, Comedy
Read New Game! Anthology Comic full chapter on MangaScans. An anthology comic of New Game! by various mangaka. . Wish you have a pleasant reading experience at MangaScans
Add bookmarks