• Login
  • Report
Time Killers Manga cover

Time Killers

Read Time Killers full chapter on MangaScans. A collection of one shots by Kato Kazue, including the original pilot for Ao no Exorcist. 1. Boku to Usagi 2. Akanasu 3. Akai Daichi ni Umareta Senshi no Hanashi 4. USA Boy!!! 5. Hime Goro mo Torisetsu Manga 6. Jinsei Kaidou Hagure Hoshi 7. Nirai 8. Nushi to Bou 9. Otome no Inori 10. HoshiOta (Astronerd) 11. Miyama Uguisutei Jiken (Ao no Exorcist pilot). Wish you have a pleasant reading experience at MangaScans
Read more +
Add bookmarks